Kredi Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğu

Bazı durumlarda bazı kişilere kredi çıkartılabilmesi için kişiye belirtilen şartlarda birinin kefil olması gerekmektedir. Kefil yapmanız gereken ödemeleri gerçekleştirmediğiniz zaman sizin yerinize ödemeyi taahhüt eden kişidir. Kefil olan kişinin bir takım sorumlulukları da bulunmaktadır.

Kefilin ilk olarak sorumluluğu elbette, kefil olduğu borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda bu borcu düzenli olarak ödemesidir. Kefilin en büyük sorumluluğu ve yükümlülüğü budur. Kefilin bu durumdan sorumlu tutulamaması için,

  • Kefil olmayı kabul ettiği tarihler geçmişse veya sözleşme üzerine yazılmamışsa,
  • Kefilin kendi elinden atılmış imzası yoksa
  • Kefilin kefil olurken, kredi alma yeterliliklerinin bulunmadığı kanıtlanırsa,
  • Kefil olarak belirtilen kişi, ev yani aile içerisinden bir kişi ise ve bu durum ortaya çıkarsa,
  • Kefil sorumlu olacağı en düşük tutarı kendi el yazısı ise yazmamışsa,
  • Kişi ödeme yapabileceğini belirttiği ve el yazısı ile sözleşmeye yazdığı tutardan daha fazla borç ile karşı karşıyaysa,
  • Kefil olacak kişi evli ise ve eşinden onay belgesi almadan kefil olduysa ve bu durum kanıtlandıysa,
  • Kefilin bedensel bir özrü varsa veya okuma yazma kabiliyeti yoksa ve kefilin kendisi vekil talep etmediyse, ortaya çıkan bu durum kanıtlandığı zaman kefilin sorumluluğu sona erer.

Kefilin sorumluluğunun ortaya çıkması için de yukarıda bahsettiğimiz şıkların tam tersi olmalıdır. Yani kefil sözleşme üzerine miktardan sorumlu olduğu tutarı yazmalı; hangi tarihler arasında sorumlu tutulabileceğini yazmalı; kendi eli ile imza atmalı veya bedensel bir engeli varsa kendisine vekil tutma hakkını kullanmalı ya da şahitleri huzurunda vekil talep etmediğini belirtmeli; kredi alabilmek için gerekli olan tüm şartları üzerinde toplamalı ve eşinden onay belgesi almalıdır. Tüm bu şartlar yerine getirildiği zaman kefilin ödenmemiş borcu ödeme sorumluluğu doğar. Ve borç sona erdiğinde kefillikte sona erer ve yeniden bir borç sözleşmesi kurulmadığı takdirde kefilin kefil olma sorumluluğu yoktur.

Bunun yanı sıra kefilin hakları da vardır. Kendisinden tahsil edilmiş borcu esas borçludan tahsil edebilir. Hatta bu durumda asıl borçluya dava dahi açılabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir